BİLİMSEL PROGRAM

13.15 - 13.30

Açılış

 • Erdem Gürkaş
13.30 - 15.00

1. Oturum

 • Oturum Başkanları: Gazi Özdemir, Mustafa Gökçe
13.30 - 13.50

Akut İskemik İnmede Hasta Seçimi

 • Alper Eren
13.50 - 14.10

Vasküler Görüntülemede BT mi, MR mı Multimodal Yöntemler mi?

 • Vedat Ali Yürekli
14.10 - 14.30

Direk Anjio Protokolüne Ülkece Hazır Mıyız?

 • Recep Baydemir
14.30 - 14.50

Uyanma İnmeleri veya Geç Gelen İnmelerde Hala Bir Şans Var Mı?

 • Yusuf İnanç
15.00 - 15.30

Kahve Arası

15.30 - 17.00

2. Oturum

 • Oturum Başkanları: Özcan Özdemir, Semih Giray
15.30 - 15.50
Son Dakika Klinik Çalışmalar

Akut İskemik İnmede Medikal Tedavide Güncel Gelişmeler

 • Hasan Hüseyin Karadeli
15.50 - 16.10

Trombektomi Çalışmalarında Güncel Gelişmeler

 • Eşref Akıl
16.10 - 16.30
Girişimsel Arena

Düşük NIHSS skoru ve Büyük Damar Oklüzyonunda Medikal Tedavi Yapalım

 • Erdem Gürkaş

Düşük NIHSS skoru ve Büyük Damar Oklüzyonunda Hemen Trombektomi Yapalım

 • Emrah Aytaç
16.30 - 16.50

Geniş Enfarktı Olan Hastada Trombektomi Yapalım

 • Talip Asil

Geniş Enfarktı Olan Hastada Trombektomi Yapmayalım

 • Murat Çabalar
16.50 - 17.00

Tartışma

17:00-17:40

NESTLE UYDU SEMPOZYUMU

Nöronütrisyon ve Özel Nütrientler

 • Konuşmacı: Mehmet Akif Topçuoğlu
17:40-18:00

Kahve Arası

18:00-19.30

Sözel Bildiri Oturumu

 • Oturum Başkanları: Emrah Aytaç, Çetin Kürşad Akpınar
19.30-20.30

Sertifikasyon Yazılı Sınavı

09.00 - 10.30

3. Oturum - Trombektomide Stratejik ve Teknik Tartışmalar - 1

 • Oturum Başkanları: Talip Asil, Mehmet Akif Topçuoğlu
09.00 - 09.20

Karotid T Oklüzyonlarında Trombektomi

 • Ayça Özkul
09.20 - 09.40

Tandem ICA-MCA Oklüzyonlarında Trombektomi

 • Ferhat Balgetir
09.40 - 10.00

M1 Oklüzyonlarında Trombektomi

 • Elif Sarıönder Gencer
10.00 - 10.20

Her Karotis Diseksiyonu Tedavi Edilmeli mi?

 • Nihat Şengeze
10.20 - 10.30

Tartışma

10.30 - 11.00

Kahve Arası

11.00 - 12.30

4. Oturum: Anevrizmalarda tedavi stratejileri

 • Oturum Başkanları: Murat Çabalar, Ayça Özkul
11.00 - 11.20

Olgularla MCA Bifurkasyon Anevrizmalarına Yaklaşım

 • Özcan Özdemir
11.20 - 11.40

Olgularla ACA ve Acom Anevrizmalarına Yaklaşım

 • Erdem Gürkaş
11.40 - 12.00

ICA Anevrizmaları

 • Özlem Aykaç
12.00 - 12.20

Baziler Anevrizmalar

 • Semih Giray
12.20 - 12.30

Tartışma

12.30 - 13.30

Öğle Yemeği

13.30 - 13.50

Türkiye'de Girişimsel Nöroloji Tarihine Yolculuk

 • Reha Tolun
13.50 - 14.00

Genç Girişimsel Nörologlar

 • Erdem Gürkaş
14.00 - 15.00

5. Oturum: Kabus ve Komplike Vakalar-1

 • Oturum Başkanları: Bilgehan Acar, Özlem Aykaç
14.00 - 14.10
 • Zülfikar Memiş
14.10 - 14.20
 • Murat Yılmaz
14.20 - 14.30
 • Şennur Delibaş
14.30 - 14.40
 • Hasan Bayındır
14.50 - 15.00

Tartışma

15.00 - 16.00

Ara-interaktif platform (simülasyon, interaktif tartışmalar)

16.00 - 18.00

6. Oturum- INnovasyon

 • Oturum Başkanları: Erdem Gürkaş, Murat Arsava
16.00 - 16.20

TNK Artık tPA’nın Yerini Alabilir mi?

 • Ahmet Yabalak
16.20 - 16.40

Akut İskemik İnmede Robotik Prosedürler

 • Bilgehan Acar
16.40 - 17.00

Middle Meningeal Arter embolizasyonu

 • Özcan Kocatürk
17.00 - 17.20

Mobil Stroke Units

 • May Nour - ZOOM
17.20 - 17.40

Artificial Intelligence in Acute Stroke Care

 • A.I. Qureshi - ZOOM
17.40 - 18.00

Tartışma

09.00 - 10.30

7. Oturum - Panel: Sağlık Yöneticileri ile İnme Merkezlerini Konuşuyoruz

 • Oturum Başkanları: Erdem Gürkaş, Özcan Özdemir
10.30 - 11.00

Kahve Arası

11.00 - 12.45

8. Oturum - Trombektomide Stratejik ve Teknik Tartışmalar - 2

 • Oturum Başkanları: Reha Tolun, Muhammed Nur Öğün
11.20 - 11.40

Vertebrobaziler Oklüzyonlarda Trombektomi

 • Çetin Kürşad Akpınar
11.40 - 12.00

ACA ve PCA Oklüzyonlarında Trombektomi

 • Muhammed Nur Öğün
12.00 - 12.15

Kayıtlı Vaka 1

 • Zehra Uysal Kocabaş
12.15 - 12.30

Kayıtlı Vaka 2

 • Ayşenur Önalan
13.00 - 14.00

9. Oturum: Kabus ve Komplike Vakalar - 2

 • Oturum Başkanı: Zülfikar Arlıer
 • Fettah Eren
 • Utku Cenikli
 • Serhan Yıldırım
 • Adnan Burak Bilgiç
 • Ezgi Yılmaz
 • Baki Doğan
14.00 - 14.05

10. Oturum - Akılcı İlaç Kullanımı

 • Erdem Gürkaş
14.05                

Kapanış